ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино (11, 12, 13)

Дата на публикуване на обявата: 11-01-2017

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" от Обекти №№ 1703, 1705, 1706

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино (10)

Дата на публикуване на обявата: 10-01-2017

Резултати от проведен открит конкурс "Товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина"

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДЛС Чепино (674)

Дата на публикуване на обявата: 23-12-2016

Открит конкурс с предмет: "Товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина"

Документация за участие    |