ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Горска сертификация

Доклад за състоянието на вододайни зони


Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

 


ДОКЛАД НА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС Чепино ПРЕЗ 2015г.


Дата на публикуване на обявата: 20-09-2016

 


Доклад - гори с висока консервационна стойност.


Дата на публикуване на обявата: 16-09-2016