ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино

Дата на публикуване на обявата: 09-02-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Търг с явно наддаване в ДЛС Чепино

Дата на публикуване на обявата: 27-01-2012

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино

Дата на публикуване на обявата: 04-01-2012

Резултати от проведен търг с явно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина

Документация за участие    |