ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с явно наддаване за продажба на дървесина от ДЛС "Чепино"

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2011

Документация за участие в търг с явно наддаване за продажба на дървесина за действително добити количества дървесина, находяща се на временен склад на територията на ТП ДЛС "Чепино"

Документация за участие    |