ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДЛС Чепино (672)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесина" от Обекти №№ 1703, 1705, 1706

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино (663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670)

Дата на публикуване на обявата: 22-12-2016

Резултати от преведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1707, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино (633-642)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината" в Обекти №№ 1707, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719

Документация за участие    |