ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино (645-661)

Дата на публикуване на обявата: 20-12-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 и 1727

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино (615-628)

Дата на публикуване на обявата: 19-12-2016

Резултати от проведен открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината" в Обекти №№ 1701, 1702, 1704, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727

Документация за участие    |    


Прекратяване на открит конкурс в ДЛС Чепино (629)

Дата на публикуване на обявата: 16-12-2016

Прекратяване на открит конкурс с предмет: "Сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина" от Обект №№ 1703, 1705, 1706

Документация за участие    |