ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Прекратяване на търг в ДЛС Чепино (600)

Дата на публикуване на обявата: 05-12-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина от Обект № 1542-8

Документация за участие    |    


Резултати от проведен търг в ДЛС Чепино (590, 591, 592)

Дата на публикуване на обявата: 30-11-2016

Резултати от проведен търг с тайно наддаване за проаджба на действително добити количества дървесина от Обекти №№ 1596-1, 1641-2, 1649-1

Документация за участие    |    


Поправка на грешки от ДЛС Чепино (588)

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

Поправка на грешки в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1707, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 и 1719

Документация за участие    |