ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Поправка на грешки от ДЛС Чепино (587)

Дата на публикуване на обявата: 29-11-2016

Поправка на грешки в документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 и 1727

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Чепино (569)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 и 1727

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Чепино (571)

Дата на публикуване на обявата: 28-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от Обекти №№ 1707, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718 и 1719

Документация за участие    |