ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Открит конкурс в ДЛС Чепино (566)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината" в Обекти №№1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727

Документация за участие    |    


Открит конкурс в ДЛС Чепино (567)

Дата на публикуване на обявата: 25-11-2016

Открит конкурс с предмет: "Добив (сеч, разкройване и разтрупване на асортименти по БДС, извоз до временен склад, кубиране и рампиране) на дървесината" в Обекти №№ 1707, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719

Документация за участие    |    


Търг с тайно наддаване в ДЛС Чепино (550)

Дата на публикуване на обявата: 17-11-2016

Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за Обекти №№ 1542-8, 1596-1, 1641-2 и 1649-1

Документация за участие    |