ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Определени количества дървесина за местни търговци за 2017г. от ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване на обявата: 15-11-2016

Количества дървесина от Годишен план за ползване през 2017г., които ще бъдат предложени на процедури за добив и продажба с ограничението за местни търговци

Документация за участие    |    


Резултати от проведен открит конкурс в ДЛС Чепино (540)

Дата на публикуване на обявата: 10-11-2016

Резултати от проведен открит конкурс за възлагане на добив на дървесина

Документация за участие    |    


Прекратяване на търг с тайно наддаване в ДЛС Чепино (533-534)

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Прекратяване на търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина за обект 1636-3 и 1542-8

Документация за участие    |