ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. на ДЛС Чепино

Дата на публикуване на обявата: 08-11-2016

Документация за участие    |    


Открит конкурс - ДЛС Чепино (509)

Дата на публикуване на обявата: 27-10-2016

Заповед №509 за провеждане на Открит конкурс за добив на дървесина - Обект №1657.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Чепино (503-506)

Дата на публикуване на обявата: 26-10-2016

Заповеди №503-506 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1434-1, 1542-8, 1631-3, 1636-3.

Документация за участие    |