ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Последни обявления

Търг с тайно наддаване - ДЛС Чепино (476)

Дата на публикуване на обявата: 11-10-2016

Заповед №476 за провеждане на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обекти №1434-1, 1542-8, 1631-3, 1636-3.

Документация за участие    |    


Прекратяване - Търг с тайно наддаване - ДЛС Чепино (463)

Дата на публикуване на обявата: 04-10-2016

Заповед №463 за прекратяване на Търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина - Обект №1636-3.

Документация за участие    |    


Резултати - Търг с тайно наддаване - ДЛС Чепино (447-453)

Дата на публикуване на обявата: 30-09-2016

Заповеди №447-453 за определяне на купувачи от проведен Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обекти №1650с, 1651с, 1652с, 1653с, 1654с, 1655с, 1656с.

Документация за участие    |