ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Инвентаризация на разсадници

Инвентаризация на горски разсадник "Сухата лъка" при ТП ДЛС Чепино за 2016г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Сухата лъка" при ДЛС Чепино за 2015г.Изтегли    |    

Инвентаризация на горски разсадник "Сухата лъка" при ДЛС Чепино за 2012г.Изтегли    |