ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ гр. Смолян
----------------------------


ДЛС Чепино


Контакти :

гр.ВЕЛИНГРАД
п.к 4600
КВ.ИНДУСТРИАЛЕН
тел/факс: 0359/51836,
e-mail:
dlschepino@ucdp-smolian.com

Подаване на сигнали за корупция: 0897/04-81-62

Разсадници

Ценоразпис за разсадник "Сухата лъка" на ТП ДЛС Чепино за сезон 2016/2017г.


Ценоразпис за разсадник "Сухата лъка" на ТП ДЛС Чепино за сезон 2014/2015г.


Ценоразпис за разсадник "Сухата лъка" на ТП ДЛС Чепино за сезон 2013/2014г.